Logo
Filu.pl - firmy i lokalne usługi

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to Uczelnia która kształci praktycznie, oferujemy 13 kierunków studiów I stopnia, 2 kierunki studiów II stopnia oraz ponad 30 kierunków studiów podyplomowych. 

O nas

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Droga do wiedzy prowadzi nie tylko przez podręczniki, jest zdobywana przede wszystkim przez kontakt z wykładowcami. Nie bez znaczenia jest także otoczenie, w którym to przyswajanie wiedzy się odbywa. Od warunków studiowania w dużym stopniu zależą wyniki osiągane na studiach. Dlatego Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie czyni starania, aby warunki studiowania były komfortowe. WSPA kształci praktycznie, ponad 60% zajęć to warsztaty i ćwiczenia. Oferujemy studia stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane internetem, studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Prowadzimy także studia w języku angielskim. Atutem uczelni jest pełne dostosowanie dla potrzeb studentów niepełnosprawnych.

Co nas wyróżnia?

 • kształcimy według europejskich standardów edukacyjnych
 • przekazujemy wiedzę praktyczną, przystosowaną do wymogów rynku pracy
 • programy studiów konsultujemy z pracodawcami
 • mamy innowacyjne podejście do nauki
 • zajęcia prowadzimy w ramach warsztatów i projektów
 • posiadamy przyjazną kadrę dydaktyczną
 • u nas panuje partnerska atmosfera
 • wspieramy aktywne życie studenckie
 • oferujemy atrakcyjne warunki wymiany międzynarodowej
 • jesteśmy w dogodnej lokalizacji
 • posiadamy certyfikat TÜV
 • posiadamy specjalistycznie wyposażone pracownie

 

Kierunki studiów:

Administracja, architektura, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, gospodarka przestrzenna, finanse i rachunkowość, informatyka,  lingwistyka stosowana, praca socjalna, socjologia, stosunki międzynarodowe, transport, zarządzanie, socjologia II stopnia

Kierunki studiów podyplomowych:

Handel zagraniczny, informatyka śledcza, kadry i płace w prawie i praktyce, logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, profesjonalny coaching, przygotowanie pedagogiczne, rachunkowość i finanse, rachunkowość zarządcza i controlling w praktyce, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie i marketing, zarządzanie ochroną zdrowia, zarządzanie oświatą, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie zasobami ludzkimi, administrowanie sieciami komputerowymi, bezpieczeństwo wewnętrzne, dyplomacja i praktyka kontaktów z zagranicą, handel zagraniczny, inżynieria ruchu drogowego, IT w biznesie, menadżer administracji publicznej, menadżer multi level marketing, nowoczesne techniki zarządzania produkcją, podatki, prawo medyczne, public relations, rachunkowość budżetowa, systemy baz danych, transport – spedycja – logistyka, trener biznesu, wycena nieruchomości, zamówienia publiczne, zarządzanie jakością w instytucjach publicznych, zarządzanie sprzedażą.