Logo
Filu.pl - firmy i lokalne usługi

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest największą uczelnią publiczną po wschodniej stronie Wisły. Od ponad 70 lat pełni rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą, wnosi także istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy.

O nas

W murach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej studiuje ponad 21 tysięcy studentów. Kształcenie odbywa się na 12 Wydziałach, w ramach 80 kierunków z ponad 250 specjalnościami. UMCS pod względem liczby działających kół naukowych w stosunku do liczby studentów, należy do czołówki w Polsce, zaś w regionie – jest liderem. Obecnie funkcjonuje ich ponad 120. Koła skupiają młodych ludzi, którzy z zapałem i determinacją organizują ciekawe inicjatywy.
Według Rankingu Perspektywy 2017 UMCS po raz drugi zajął 1. miejsce jako najwyżej oceniana uczelnia przez lubelskich pracodawców.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej spośród innych uczelni, nie tylko w regionie, ale i w Polsce, wyróżnia unikatowy, zlokalizowany w centrum miasta kampus studencki, na który składają się: budynki dydaktyczne, kluby, obiekty sportowe oraz kulturalne. W ramach kampusu znajduje się 9 akademików, które pod względem funkcjonalności plasują się w czołówce domów studenckich w Polsce.

Kontakt:

  • informacja: +48 (81) 537 51 00
  • kancelaria UMCS - fax: +48 (81) 533 36 69