Opis

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest największą uczelnią publiczną po wschodniej stronie Wisły. Od ponad 70 lat pełni rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą, wnosi także istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy.


Telefon

815375100

E-mail

promocja@umcs.pl

Faks

(81) 533 36 69

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Ostatnio dodane firmy