Logo
Filu.pl - firmy i lokalne usługi

Szkoła Podstawowa im.ks.Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich

Szkoła jest placówką publiczną dla dzieci i młodzieży.Organem prowadzącym szkołę jest Wójt Gminy Konopnica. Organem nadzorującym szkołę jest Lubelski Kurator Oświaty.

O nas

Cykl kształcenia w szkole podstawowej obejmuje:

  • wychowanie przedszkolne
  • I etap edukacyjny – edukacja wczesnoszkolna ( klasy I-III).
  • II etap edukacyjny - nauczanie blokowe ( klasy IV-VI).

Celem kształcenia ogólnego w szkole jest:

-przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów.

-zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów

- wspieranie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju

- przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kształcenia i planowania dalszej kariery