Logo
Filu.pl - firmy i lokalne usługi

Szkoła Podstawowa w Stasinie

Szkoła działa na terenie Gminy Konopnica i obejmuje swoim obwodem miejscowości: Stasin i Tereszyn.  

O nas

Celem naszej szkoły jest   zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poprzez realizację programów nauczania opartych na podstawach programowych. Przygotowujemy do życia w społeczeństwie, rodzinie i środowisku. Z racji bardzo dobrych warunków nauki, rodzinnej atmosfery do szkoły uczęszczają także dzieci spoza obwodu szkoły, które dowożone są we własnym zakresie przez rodziców. Do osiągnięć szkoły zaliczyć należy liczny udział dzieci i zdobycie wielu nagród w konkursach plastycznych, sportowych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Szkoła uzyskała tytuł „Szkoły z klasą”