Logo
Filu.pl - firmy i lokalne usługi

Szkoła Podstawowa w Motyczu

Szkoła Podstawowa prowadzona przez Urząd Gminy Konopnica. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiek

O nas

Nadrzędnym celem działania naszej szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez harmonijne łączenie nauczania z rozwijaniem umiejętności, wychowaniem oraz kształtowaniem postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, narodowych i państwowych.Celem naszego programu wychowawczego jest stworzenie dziecku możliwości rozwoju intelektualnego, kształtowanie potrzeby dbania o zdrowie psychiczne  i fizyczne, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, rozbudzanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych.

Osiągniemy ten cel poprzez wzajemną współpracę grona pedagogicznego ze środowiskiem lokalnym .