Logo
Filu.pl - firmy i lokalne usługi

Przedszkole nr 5 im. Bajeczka

Jesteśmy twórczy, kreatywni, ciekawi świata, nie boimy się wyzwań.    

O nas

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka. To my przygotowujemy je do  odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym maluchu rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.