Logo
Filu.pl - firmy i lokalne usługi

Przedszkole nr 1 im.Słoneczna Jedyneczka

Przedszkole przyjazne dziecku i Jego rodzicom.

O nas

Jesteśmy placówką otwartą na zmiany. Nauczyciele ustawicznie podnoszą kwalifikacje, zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego.
Dzieci w radosnej i przyjaznej atmosferze mogą bawić się, harmonijnie rozwijać, zdobywać wiele umiejętności przydatnych w następnych etapach kształcenia.
Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
Mamy ciepły, serdeczny stosunek do dzieci. Dbamy o kulturę osobistą i wrażliwość estetyczną naszych wychowanków.