Logo
Filu.pl - firmy i lokalne usługi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach  

O nas

Centrum Pomocy Rodzinie pomaga w rozwiązywaniu problemów społecznych przez aktywne propagowanie programów pomocy i wspieranie osób niepełnosprawnych.PCPR oferuje porady profesjonalistów, opiekę w domach zastępczych, prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych i ośrodków adopcyjnych.

Powiatowe jednostki pomagające rodzinom przyznają im środki pieniężne na usamodzielnienie się,wspierają młodych ludzi w usamodzielnianiu się, pomagają w kontynuacji nauki w szkołach wyższych dla osób opuszczających placówki wychowawcze. Za placówki wychowawcze w Polsce uznajemy takie miejsca jak: domy pomocy społecznej, domy dla matek i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze, schroniska dla nieletnich i zakłady poprawcze.

PCPR oferuje szkolenia zawodowe dla pracowników społecznych omawiając różne metody zarządzania dla kierowników  i pracowników administracyjnych.

Ponadto centra angażują się w rozwój województwa i akcji na terenie powiatu w ramach pomocy dla osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni mogą ubiegać się o dofinansowanie na udział w turnusach, kupno sprzętu rehabilitacyjnego,ortopedycznego oraz inne środki pomocnicze.