Logo
Filu.pl - firmy i lokalne usługi

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie

Odkryj świat książek...

O nas

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom powiatu, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych jego mieszkańców, służy upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie powiatu oraz prowadzi działalność badawczą, popularyzatorską i wydawniczą w zakresie regionalizmu.
Naszym celem jest dostarczanie czytelnikom aktualnych, efektywnych usług i źródeł biblioteczno-informacyjnych, gromadzenie i utrzymywanie wysokiej jakości zbiorów, które odzwierciedlają potrzeby użytkowników oraz wypełniają misję Biblioteki.
W ramach działalności kulturalnej i oświatowej, biblioteka organizuje:

  • wystawy objazdowe
  • konkursy plastyczne, literackie, czytelnicze o zasięgu powiatowym
  • spotkania autorskie i promocje książek
  • lekcje biblioteczne
  • Warsztaty literackie i poetyckie