Logo
Filu.pl - firmy i lokalne usługi

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką oświatową prowadzoną przez Powiat Krasnostawski.

O nas

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna swoimi działaniami obejmuje szkoły i placówki oświatowe z terenu powiatu krasnostawskiego.
Zakres pomocy Poradni to:

 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • trudności w nauce
 • zaburzenia w rozwoju mowy i wady wymowy
 • trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia)
 • pomoc dla uczniów zdolnych
 • pomoc dla dzieci i uczniów z opóźnieniami i zaburzeniami w rozwoju umysłowym, emocjonalnym i społecznym
 • pomoc dla dzieci chorych i niepełnosprawnych
 • trudności wychowawcze
 • profilaktyka uzależnień
 • przemoc w rodzinie
 • poradnictwo i doradztwo zawodowe