Logo
Filu.pl - firmy i lokalne usługi

„Nasz Dom” im. Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP

„Nasz Dom” jest niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą zapewniająca dziecku całodobową opiekę oraz wychowanie.

O nas

„Nasz Dom” to placówka prowadzona przez Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP opierająca wychowanie na zasadach chrześcijańskich.
Celem placówki jest wszechstronne wychowanie i tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju wychowanków, warunków opiekuńczo – wychowawczych, religijnych, zdrowotnych i materialnych, w szczególności poprzez:
1) zapewnienie dobra dziecka i jego wszechstronnego rozwoju osobowościowego, opartego na chrześcijańskim systemie wartości,
2) wprowadzenie wychowanków w potrójna prace: umysłowa, duchowa i fizyczna,
3) przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia w środowisku w integracji ze społeczeństwem, opartego na odpowiedzialności i miłości.