Logo
Filu.pl - firmy i lokalne usługi

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KRASNYMSTAWIE

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji sportu, rekreacji i turystyki.

O nas

Celem działalności MOSiR jest:
-organizacja, upowszechnianie i dbanie o rozwoj sportu, kultury fizycznej i turystyki wsród mieszkańców, a w szczególnosci wsród dzieci i młodzieży
-współtworzenie warunków dla działań zmierzających do rozwoju sportu, kultury fizycznej i turystyki na terenie miasta
-współpraca z innymi podmiotami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu sportu, kultury fizycznej i turystyki.

Kategorie:

Inne