Logo
Filu.pl - firmy i lokalne usługi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Słysząc wołanie o pomoc - pomagamy... wołać.

O nas

Jednym z głównych zadań pomocy społecznej i pracowników socjalnych ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka poprzez podejmowanie szeregu działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem. Przy realizacji tych zadań, niezbędne jest bardzo dokładne zdiagnozowanie problemów występujących w rodzinie.
Ma ono zazwyczaj miejsce podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego, który jest wymagany do przyznania pomocy z Ośrodka.