Logo
Filu.pl - firmy i lokalne usługi

Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Siennicy Nadolnej

Optymistyczne przedszkole -bogata, nowatorska oferta programowa, różnorodność działań podejmowanych w celu zaspokojenia potrzeb i rozwijania zainteresowań dzieci.

O nas

Gminne Przedszkole w Siennicy Nadolnej prowadzone jest przez Gminę Krasnystaw. Do realizacji zadań statutowych placówka posiada sale dydaktyczne dobrze wyposażone w sprzęt i zabawki. Wychowankowie mają zapewnione zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, tańca i rytmiki. W przedszkolu działają koła zainteresowań: teatralne „Bajeczka”, plastyczne „Tęcza”, muzyczno-taneczne „Wesoła nutka” i szachisty „Klub małego szachisty”, których efektem pracy są występy artystyczne dzieci oraz ich udział w konkursach artystycznych. Oferta edukacyjna przedszkola, różnorodne działania podejmowane w celu zaspokojenia potrzeb i zainteresowań dzieci, nowatorskie rozwiązania programowe oraz udział w Klubie Szkół UNICEF i warsztatach Uniwersytetu Dziecięcego Unikids służą wszechstronnemu rozwojowi dzieci i ich przygotowaniu do podjęcia nauki w szkole. Dzieci uczestniczą również w akcjach charytatywnych, konkursach przedszkolnych i środowiskowych. Placówka utrzymuje bardzo dobry kontakt z rodzicami i środowiskiem lokalnym, promuje wartość wychowania przedszkolnego, dba o wysoki poziom nauczania i wychowania.