Logo
Filu.pl - firmy i lokalne usługi

Gmina Krzywda

Gmina Krzywda - gmina, którą warto poznać.

O nas

Gmina Krzywda położona jest w północno – zachodniej części województwa lubelskiego, jest jedną z jedenastu gmin powiatu łukowskiego.
Gmina jest obszarem typowo rolniczym, na którym władze samorządowe dbają o to, aby stała się regionem pożądanym przez inwestorów.
Oprócz gospodarstw rolnych funkcjonuje tu kilka zakładów przemysłowych, takich jak funkcjonująca od 1824 roku Huta Szkła Gospodarczego „Dąbrowa" w Hucie Dąbrowie, Huta Szkła Jerzy Cegliński i Ryszard Przeworski w Krzywdzie, zakład dziewiarski „Wadima" w Krzywdzie, Zakład Zmechanizowanych Robót i Eksploatacji Kruszyw Ziemnych Stanisław Pietrzak w Krzywdzie oraz firma Jerzego Redzika w Hucie Dąbrowie.
Na terenie gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe, jedno gimnazjum i trzy zespoły szkół oraz jedna szkoła ponadgimnazjalna - Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym.
Chlubą gminy jest Wola Okrzejska - miejsce urodzin Henryka Sienkiewicza oraz Okrzeja, gdzie społeczeństwo w hołdzie dla noblisty usypało kopiec i ufundowało pomnik-popiersie Henryka Sienkiewicza, a fundatorem kościoła parafialnego jest babka Sienkiewicza - Teresa z Lelewelów Cieciszowska.

Kategorie:

Inne