Logo
Filu.pl - firmy i lokalne usługi

Gimnazjum Nr 2 im. mjr. Stanisława Sokołowskiego w Zakręciu

  W Was jest nadzieja, ponieważ Wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do Was należy. Od Was zależy jutro.

O nas

Obwód szkolny obejmuje miejscowości: Zakręcie, Kolonia Stężyca, Stężyca Łęczyńska, Stężyca Nadwieprzańska, Jaślików, Kol. Niemienice. Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Krasnystaw. Celem edukacji w szkole jest kształcenie i wychowanie przygotowujące do dalszej nauki. Motywowanie uczniów do przyjmowania odpowiedzialności za swoje zachowanie nie tylko w szkole i poza szkołą, ale również za planowanie swojej przyszłej kariery.