Logo
Filu.pl - firmy i lokalne usługi

Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej

Instytucja kultularno-edukacyjna.

O nas

Gminne Centrum Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.
Przy Gminnym Centrum Kultury działają zespoły, które uświetniają wszelkiego rodzaju uroczystości gminne, powiatowe i regionalne:
-Kapela Folkowa STYRTA
-Zespół Śpiewaczy „Tonacja”- z Małochwieja Dużego
-Dziecięco- Młodzieżowa Grupa Wokalna - działająca przy Wiejskim Domu Kultury w Bzitem
-Klub Solisty - przy Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej oraz WDK Niemienice
-Zespół muzyczny Rainbow
-Zespół taneczny Power Dance
-Zespół Koral - przy Zespole Szkół w Małochwieju Dużym
-Kapela Ludowa z Małochwieja Małego
-TEATR „Dydek”, dziecięco- młodzieżowe grupy teatralne
-Kapela Cukrowniacy
-Kabaret Czarny Salceson
-Zespół Śpiewaczy Melodia
Prężnie działa również świetlica środowiskowa w, której odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne, techniczne  oraz czytelnicze. Z racji połączenia z Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej biblioteka aktywnie uczestniczy w szerokich przedsięwzięciach kulturalnych, lokalnych i społecznych Gminnego Centrum Kultury: konferencje KGW, konkursy recytatorskie, „Sobótki”, dożynki i inne.

Placówki wchodzące w skład GCK:

Wiejski Dom Kultury w Małochwieju Małym

Wiejski Dom Kultury w Zakręciu

Wiejski Dom Kultury i Turystyki w Widniówce

Wiejski Dom Kultury w Siennicy Nadolnej "Wieś"

Wiejski Dom Kultury w Bzitem

Wiejski Dom Kultury w Niemienicach

Wiejski Dom Kultuy w Krynicy im. Franciszka Żurka

Świetlica Wiejska w Czarnoziemi

Biblioteka Publiczna Gminy Krasnystaw w Siennicy Nadolnej

Filia Biblioteki w Krupem

Filia Biblioteki w Niemienicach