Logo
Filu.pl - firmy i lokalne usługi

Bank Spółdzielczy w Kocku

Bank Spółdzielczy w Kocku uznawany jest za pierwszą i najstarszą   instytucję społeczną w mieście. Za datę powstania Banku uznaje się rok 1909, w którym to roku rozpoczęto działalność.

O nas

 Bank Spółdzielczy w Kocku uznawany jest za pierwszą i najstarszą instytucję społeczną w mieście. Za datę powstania Banku uznaje się rok 1909, w którym to roku rozpoczęto działalność. Najnowsze dzieje Banku Spółdzielczego w Kocku związane były z zachodzącymi zmianami gospodarczymi i administracyjnymi w kraju. Uwarunkowały je zmiany w Prawie bankowym, Prawie Spółdzielczym, uchwały Komisji Nadzoru Bankowego, obecnie Komisji Nadzoru Finansowego.  Ze wszystkich regulacji, które obowiązują w bankach, jedną z najważniejszych jest wymóg osiągnięcia funduszy własnych na poziomie 1 mln euro. Bank Spółdzielczy w Kocku sprostał temu wymaganiu, fundusze własne banku są na wymaganym poziomie chociaż wiązało się to z wieloma wyrzeczeniami.  Od 2002 r. Bank Spółdzielczy w Kocku zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie. Jednym z ważniejszych etapów w historii Banku Spółdzielczego w Kocku było połączenie się z Bankiem Spółdzielczym w Jeziorzanach. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli BS w Jeziorzanach w dniu 6.10.1996 r. podjęło Uchwałę o przyłączeniu do Banku Spółdzielczego w Kocku. Bank Spółdzielczy w Kocku działa na terenie województwa lubelskiego. Działalność Banku koncentruje się na obsłudze finansowej rolników indywidualnych, podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i budżetu samorządu terytorialnego. Zadania statutowe realizują dwie placówki: Bank w Kocku i Filia w Jeziorzanach. W ofercie znajdują się produkty gwarantujące pewność i bezpieczeństwo oraz wygodę klientów: bankomat, obsługa kart własnych i VISA, Home banking czy Internet banking.

Bank Spółdzielczy w Kocku Filia w Jeziorzanach
Rynek 29, 21-146 Jeziorzany, Lubelskie
Tel. 81 8578008
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 7:30-15:00

Bank Spółdzielczy w Kocku, Punkt Kasowy w Przytocznie
Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00-12:00
środa              8:00-12:00
piątek             8:00-12:00