Logo
Filu.pl - firmy i lokalne usługi

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie

Biblioteka to przybytek na oścież otwarty, zapraszający każdego w progi.

O nas

Główne zadania Biblioteki wynikające z Ustawy o Bibliotekach oraz Statutu to:
gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie woluminów oraz czasopism poprzez wypożyczanie na zewnątrz, bądź udostępnianie na miejscu oraz dbanie o rozwój czytelnictwa na terenie Gminy.
Przy Bibliotekach działają czytelnie, tam czytelnicy korzystają z czasopism na miejscu, również udziela się im informacji oraz odpowiedzi na kwerendy, udostępnia się księgozbiór podręczny jak i zgromadzone informacje.
Przy wszystkich bibliotekach działają czytelnie internetowe.
W Bibliotekach prowadzona jest działalność kulturalno – oświatowa. Organizuje się konkursy między innymi plastyczne, recytatorskie oraz głośne czytanie bajek dla dzieci.